LLD valdyba

 

Algirdas Vaicekauskas – pirmininkas

 


Irena Gasperavičiūtė - LLD valdybos vicepirmininkė

Petras Maksimavičius - LLD valdybos vicepirmininkas

Dalia Astrauskienė - LLD valdybos sekretorė

Danutė Valukonytė - LLD valdybos  narė

Irena Marcinkevičienė - LLD valdybos  narė

Jonas Vydra  - LLD valdybos  narys