ValdybaFolkloro ansambliai
Kalendorinės šventėsVelykinis konkursasSeminaraiEkspedicijosKonferencijosSenoji klebonijaParodosLeidyba
Į pradžiąPagrindinis puslapis

Programą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Aldona Vaicekauskienė – pirmininkė

Marytė Vaičiulienė – sekretorė

Anelė Kliučinskaitė – iždininkė

Vytautas Batvinskas – narys, "Alnos" vadovas

Edita Balkevičienė – narys, "Šalcinuko"  vadovė

Nastutė Sidarienė – narys

Irena Šuščevičienė – narys

 

Puslapis atnaujintas 2007.02.22