Velykinis konkursas
ValdybaFolkloro ansambliai
Kalendorinės šventėsVelykinis konkursasSeminaraiEkspedicijosKonferencijosSenoji klebonijaParodosLeidyba
Į pradžiąPagrindinis puslapis

Programą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Velykų paroda

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija praneša, kad šiemet vietoj Velykų konkurso rengiama Velykų paroda. Ji veiks Lietuvos Respublikos ambasadoje Varšuvoje. Parodą globos Lietuvių centras.

Velykos, tai didžioji metų šventė, todėl kiekviena šeima daug dėmesio skiria ne tik apeiginiam menui, bet ir vidaus papuošimui. Prieš Velykas moterys riša verbas, margina margučius, tvarko aplinką ir puošia vidų. Šventiniam stalui apdengti ištraukia pačią gražiausią staltiesę, o lovą užkloja šventine lovatiese. Mūsų krašte mėgstama pasikabinti raštuotą rankšluostį ar juostą.

Esame įsitikinę, kad mūsų krašto darbščios moterys ir nagingi vyrai parodai gali pateikti ne vieną savo sukurtą darbą. Lietuvių centro vadovai parodą nori išpopuliarinti tarp Varšuvos lietuvių, studentų, mokslo žmonių ir kitų, besidominčių lietuvių kultūra.

Parodai prašom pateikti:

 • margučius (margintus vašku, skutinėtus) – 5 vnt.;

 • verbas – 3 vnt.;

 • sodus – 1 vnt.;

 • karpinius – 1 vnt.;

 • popierines puokštes ir floristines kompozicijas – 1 vnt.;

 • juostas (rinktines, pintas);

 • rankšluosčius (daugianyčius, rinktinius) – 1 vnt.;

 • kilimėlius prie sienos;

 • lovatieses (rinktines, daugianytes) – 1 vnt.;

 • staltieses (siuvinėtas, megztas) – 1 vnt.;

 • juostines – 1 vnt.;

 • rankšluostines – 1 vnt.

  Nurodomas mažiausias kiekis. Eksponatų gali būti ir daugiau. Tarp parodos lankytojų dažnai atsiranda norinčiųjų nusipirkti eksponatą, todėl galima atskirai pateikti daiktus pardavimui ir nurodyti kiekvieno daikto kainą, pritvirtinti metriką (vardas, pavardė, gim. metai, adresas).
  Paruoštus darbus prašom pristatyti Aldonai Vaicekauskienei į namus (Punskas, Žalgirio g. 7) arba į Punsko ar Seinų „Žiburio“ mokyklą iki kovo 20 d. Pasiteirauti galima tel. 0875161406.

  Laukiame Jūsų darbų.


Rengėjų vardu
Aldona Vaicekauskienė


Velykinis (apeiginio meno“ konkursas
Velykos – tai tikroji pavasario šventė. Tada jau nutirpęs sniegas ir kalasi pirmoji žolė. Susiejus su Kristaus prisikėlimu, Velykos švenčiamos pirmą mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Velykų švenčių ciklas prasideda Verbų sekmadieniu ir baigiasi Atvelykiu.
Verbų sekmadienį visi, eidami į bažnyčią, nešasi šventinti verbas. Į verbą sudedami tie augalai, kurie yra žali ir pirmiausia pradeda sprogti. Tai kadagys, žilvitis, beržas. Prie jų pridedama gyvų, dirbtinių ar džiovintų gėlių žiedelių ir surišama.
Po Verbų sekmadienio prasideda Didžioji savaitė. Visi švarinasi, tvarkosi ir puošia namus. Seniau moterys trobą papuošdavo naujomis popierinėmis užuolaidėlėmis, lentynas ištiesdavo iškarpytomis servetėlėmis, paveikslų rėmus “atnaujindavo” popierinėmis gėlėmis ar kitokiais papuošalais. Virš stalo būtinai pakabindavo naują sodą. Prieš pat Velykas visi margindavo margučius, kuriais apdalindavo gimines, kaimynus ir būtinai krikšto vaikus.
Visus šiuos dalykus galima pamatyti Punske Velykinio meno parodoje, kurią nuo 1997 m. ruošia Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija.

 

Velykinės parodos atidarymas - šokis su verbomis.

     

Puslapis atnaujintas 2007.03.06